Поетскиот караван на Друштвото на Писателите на Македонија посетувајќи го село Лазарополе беше гостин на Нашата Општина.
Овој настан беше реализиран во рамките на проектот за дисперзија на културните вредности во земјата.
На гостите срдечно добредојде, плодна и успешна работа им посака Градоначалникот на Општината Мукрем Мехмеди.
На манифестацијата со свои стихови настапија истакнати членови на Македонската писателска асоцијација од различни генерации меѓу кои и Претседателот на Друштвото на писатели на Македонија Веле Смилески како и поетите Иван Чапоски, Васил Дрвошанов, Ресул Шабани, Стојан Тарапуза, Јусуф Едип и низа други истакнати поети.
pisateli_1 pisateli_2 pisateli_3