До граѓаните на Општина Маврово и Ростуша 
и сите муслимани ширум светот

Почитувани граѓани

Во Мое лично име и во име на Советот и 
администрацијата од Нашата Општина
Нека АЛЛАХ ги исполни нашите домови со радост, нашите срца со добрина, нашиот живот со здравје и среќа, денес, утре и секој ден.
Бајрам Шериф Мубарек Олсун за сите мои пријатели, другари, роднини, соработници, за сите муслимани жители на Општина Маврово и Ростуша, за сите муслимани ширум светот.

Градоначалник на 
Општина Маврово и Ростуша
Мукрем Мехмеди 

image