Select Page

Детални урбанистички планови

https://drive.google.com/file/d/1b5MrIZehd64z4cnO1grbkGTWSD1yvKm5/view

УП1 број: 10-142

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking