На Денот на Дрвото која се организира по 14ти пат во координирана акција граѓаните на Општина Маврово и Ростуше и засадија над 5000 дрвца на својата територија и ги очистија сите јавни површини, школски дворови, улици и сите локации кај што имаше смет.

Ученици и нивните наставници, вработени во општинската администрацијата, вработени во НП Маврово, вработени од ЈПКД „Маврово” и граѓани на Маврово и Ростуше активно се вклучија во акцијата „Ден на дрвото” за да придонесат во создавањето на здрава и чиста животна средина за сегашните и идните генерации.

den1 den na drvoto 1 den3

den na drvoto 2