Општина Маврово и Ростуше ги известува своите граѓани, дека денес 14.07.2021 година после 24:00 часот ќе се изведува дезинсекција во сите населени места.По предходно изготвен план за динамика на активности и техничка спецификација, дезинсекцијата ќе се врши со употреба на средство АКВАК-ОТРИНЕ 2ЕВ во концентрација пропишана од производителот во однос 100 мл/ 1л.Ги известуваме сите наши граѓани да превземаат мерки за заштита, со посебен акцент кон пчеларите да ги заштитат пчелните семејства, да не би дошло до несакани последици.