Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски и представник на Фирмата Еуро-Леснина од Тетово подпишаа договор со кој ќе се направи целосна реконструкција на прозорите во ПОУ Јосип Броз Тито во с. Врбјани.
Со оваа санација ќе се подобри топлинската ефикасност во објектот и условите на учениците во оваа образовна институција.