Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски подпиша договор со Бирото за Регионален Развој во вредност од 500.000 денари кои ќе се искористат за подготовка на урбанистички планови за населени места во општината.