Градоначалникот Медат Куртовски заедно со лицето кое е одговорно за спроведување надзор на динамиката и квалитетот на градежните активности, извршија увид на лице место во с. Требиште каде се врши реконструкција на дел од селската водоводна мрежа и во с. Велебрдо каде во тек се градежни активности за изградба на атмосферска канализациона мрежа.