Градежни активности во Скудриње.
Градоначалникот на Општината Медат Куртовски изврши увид на две локации во Скудриње каде се во тек градежни активности.
Се работи во новата населба Падина, каде се врши ископ на канал за канализациона мрежа и изработка на шахти за приклучок на мрежата,
Исто така се работи во населбата Шуплица каде се предвидува поплочување на пат и место за паркинг простор.