Општина Маврово и Ростуша продолжува со градежните активности за подобрување на локалната патна и комунална инфраструктура на нејзината територија. Викендов доброто време даде можност да се продолжи со поплочување со бекатон плочки на улица во населеното место Ростуша. Вакви градежни активности за поплочување и реконструкција на сервисни улици во изминатиот период финишираа на повеќе локации во нашата општина, исто така со градежни работи ќе се продолжи и во наредниот период.

lajsovci bekatonki 2 bekatonki lajsovci 1 bekatonki lajsovci