ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ (изменет и дополнет) 11.12.2018

(изменет и дополнет)

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ