Како секоја така и оваа година на падините на Бистра во древниот Галичник на територијата на Општина Маврово и Ростуше ќе ечат зурли и тапани.