Во Ростуше отворена рурална аптека која е една од 73 те аптеки кои добија лиценца за аптека во рурални средини од 1000 до 3500 жители.
Станува збор за олеснети услови за отворање на аптека, намалени трошоци, затоа што не треба да има фармацевт и техничар, туку само техничар. Исто така, предвидено е во овие аптеки кои се отвораат да бидат во рамки на мрежата на здравствени установи односно трошоците за овие аптеки да бидат покриени од ФЗОМ. Тоа е една мерка која што на прв поглед е принудна, меѓутоа во секој случај станува збор за добро обмислена мерка која има своја подлога во поголем број на европски земји. 
Аптеката ќе работи од Понеделник до петок од vreme od 7:30 – 16:00 и сабота од 8:30- 14:30.

apoteka vera 1 apoteka vera