Поттикнување на Развојот на Земјоделството

Feb 9, 2014 by

Поттикнување на Развојот на Земјоделството

Претставници на Агенцијата за Поттикнување на Развојот на Земјоделството од Гостивар во просториите на Општината во Ростуша извршија презентација за поттикнување на развојот на земјоделство на теми : Владини рограми за подршка на земјоделци за 2014, Форми на регистрација, Минимални барања за добра земјоделска пракса, Паушално одданочување, Агротехника на компир, Подигање на нов овошен насад од лешник и др.
Иста таква презентација извршија и во с. Жировница.
Презентациите се состоеја од правилна подготовка на почва за садење односно агротехничка анализа на почвата, најпогодно време на садење на лешникот, избор на сорти, правилно Ѓубрење на садникот, правилно Наводнување, правила на берње, Поважни видови на лешник, како и калкулација за инвестиција за 1 хектар со 600 садници.
Исто така се изврши презентација за правилно одгледување на компир.
На презентацијата покрај голем број заинтересирани граѓани присуствуваа и Градоначалникот, Мукрем Мехмеди и Претседателот на Советот, Неџат Исмаили кои даваат секаква поддршка на нашите граѓани кои се занимаваат со земјоделие.

agencija 1 agencija 2

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3