Презентација на претставници од АФПЗРР во Ростуша и Жировница

Feb 9, 2014 by

Презентација на претставници од АФПЗРР во Ростуша и Жировница
Претставници на Агенцијата за Финансиска Поддршка во Земјоделството и Руралниот Развој од Гостивар На 07.02.2014 Во 10.00 часот во просториите на Општината во Ростуша ќе има презентација за поттикнување на развојот на земјоделство на теми : Владини рограми за подршка на земјоделци за 2014, Форми на регистрација, Минимални барања за добра земјоделска пракса, Паушално одданочување, Агротехника на компир, Подигање на нов овошен насад од лешник и др. 

Иста таква презентација ќе има и во с. Жировница со почеток во 13 часот.

 

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3