Екипа од центарот за социјални работи од Гостивар во нашата општина

Nov 26, 2013 by

Екипа од центарот за социјални работи од Гостивар во нашата општина
Успешно завршена акцијата за обновување на документи за корисниците на социјална парична помош за граѓаните на Општина Маврово и Ростуша која по барање на градонашалникот, Мехмеди се спроведе на територијата на Општината, со цел нашите граѓани брзо и ефикасно да ги достават документите со што не патувајќи до Гостивар околу педесеттина километри заштедија и време и финансиски срества.

Екипа од центарот за социјални работи од Гостивар цела работна недела вршеше прием на доsocijalni rabotiкументи во населените места Скудриње, Жировница и Ростуше.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3