Се заштитуваат локалните патишта во нашата општина

Nov 21, 2013 by

Се заштитуваат локалните патишта во нашата општина
Во тек се активности за заштитување на локалните патишта низ сите населени места во општината.

Асфалтирањето на оштетени делови на патниот правец од регионалниот пат Гостивар – Дебар (место викано пороишта) па се до старата амбуланта во с.Скудриње е во завршна фаза, додека во процедура е тендер за одбирање на фирма која ќе изврши целосно асфалтирање на делот од локалниот пат од стара амбуланта па се до влезот на с. Скудриње (место викано долна чешма).

skudrinje asfaltirane na dupki

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3