градоначалникот, мехмеди ушествуваше на нехпо саемот на општини во риека

Sep 30, 2013 by

градоначалникот, мехмеди ушествуваше на нехпо саемот на општини во риека
градоначалникот, мехмеди ушествуваше на нехпо саемот на општини во риека

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, Мукрем Мехмеди заедно со директорот на Јавното Комунално Препријатие-Маврово, Васе Ѓорѓевски учествуваа на Меѓународен саем на општини- NEXPO кој се оддржа во градот Риека Р.Хрватска.
На саемот учество земаа над 300 општини од Македонија, Турција, Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Црна Гора како и претставници на општини од Европската Унија.
Градоначалникот, Мукрем Мехмеди покрај промовирањето на убавините и можностите за алтернативен еко туризам на територијата на нашата општина, како член на УО на ЗЕЛС зеде активно учество и во промовирање на другите општини од РМ. Исто така оствари и многу директни средби со градоначалници на општини од други држави разменувајќи искуства како и иницијативи за меѓусебна соработка во иднина се со цел да се донесат директни странски инвестиции со што би се подобриле условите за живот на нашиот граѓанин.

nexpo nexpo2

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3