Обука за органско собирање на лековити растенија, печурки и шумски плодови

Jul 19, 2013 by

Обука за органско собирање на лековити растенија, печурки и шумски плодови

Во просториите на локалната самоуправа во присуство на многу заинтересирани лица се одржа обука од страна на претставници на министерството за Животна Средина, претставници од УСАИД како и од петставници од секторот за локален економски развој при општината за органско собирање на лековити растенија, печурки и шумски плодови.
Според македонските закони за заштита на животната средина, само собирачи кои се лиценцирани за органско собирање на расенија можат да добијат дозвола за собирање.
Од таа причина сите заинтересирани лица кои сакаат да собираат лековити растенија, печурки и шумски плодови ќе треба да поседуваат лиценца за органско собирање која се стекнува преку обуки за собирање а благодарение на градоначалникот Мехмеди и УСАИД е безплатна.

obuka za sobiranje plodovi

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3