Tender for creation of Visitor Center

Jun 3, 2021 by

Tender for creation of Visitor Center

Општина Маврово и Ростуше го отвара овој повик за учество на тендер за изградба на канцеларија која ќе служи како инфоцентар за туристи. 

Tender dokumenti

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3