По направениот увид на доставената тендерска документација

Nov 27, 2020 by

По направениот увид на  доставената тендерска документација

Почитувани,

По направениот увид на  доставената тендерска документација за пакетот за реализиција на градежни работи „Изградба на локален пат од с.Присојница до с.Аџиевци “ со проценет вкупен износ во планот за набавки од  3,103,930 МКД и метод на набавка “национално конкурентно надавање“, МСИП врз основа на доставените информации нема забелешки на доставената тендерска документација која е во прилог на оваа електронска порака, следствено на ова нема забелешки и по однос на започнување на тендерската постапка за набавка на добра.

 

И покрај тоа што во овој даден момент нема забелешки, МСИП го задржува правото во секое време да објави погрешна набавка ако заклучи дека одобрувањето  е издадено врз основа на нецелосни, неточни или погрешни информации обезбедени од Ваша страна.

Одговорноста за спроведување на секој под-проект, а со тоа и одговорноста за доделување и администрирање на договорите во рамките на Проектот, останува во целост на примателите на под-заемот.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3