Започна асфалтирање на локалниот пат за с. Ростуше

Nov 5, 2020 by

Започна асфалтирање на локалниот пат за с. Ростуше
Започна асфалтирање на локалниот пат за с. Ростуше.
После завршувањето со санација, проширување и изградба на потпорни ѕидови на локалниот пат за Ростуше, денес се започна со последната финална фаза – асфалтирање на локалниот пат, кој е од витално значење за сите граѓани на Општина Маврово и Ростуше.
Овој проект е финансиран од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој.
Вкупната вредност на овој проект изнесува 18.594.783 денари.
Општина Маврово и Ростуше, продолжува со реализирање на сите инфраструктурни проекти, преку кои, се обезбедува поквалитетен живот за сите нас.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3