Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски заедно со…

Sep 10, 2020 by

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски заедно со…
Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски заедно со секретарот на општината Осман Сејдиу и одговорниот за образование во Нашата општина, Илбер Имероски оддржаа работна средба со директорите на општинските основни училишта и средното општинско училиште.
На средбата беше разговарано за превземените досегашни активности и мерки, како и мерките кои треба да се превземаат во наредниот период во сите училишни згради се со цел да се обезбедат технички услови за непречено одвивање на наставата.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3