Нека ни е честит Денот на независноста!

Sep 7, 2020 by

Нека ни е честит Денот на независноста!

Нека ни е честит Денот на независноста!
8 Септември ја симболизира сувереноста, независноста и самостојноста на
РС Македонија.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3