Општина Маврово и Ростуше и НП Маврово во соработка со Месните Заедници

Apr 15, 2020 by

Општина Маврово и Ростуше и НП Маврово во соработка со Месните Заедници
Општина Маврово и Ростуше и НП Маврово во соработка со Месните Заедници од сите населени места продолжија со акцијата за доделување на социјални пакети за социјално ранливите семејства од долнореканскиот регион.
Во втората фаза доделени беа пакети на семејства во населените места:
Жировница 32
Видуше 8
Требиште 20
Велебрдо 9
Ростуше 38
Аџиевци 6
Јанче 4
Присојница 7 и
Скудриње 30.
Да седиме дома и да ги почитуваме мерките за превенција.
Седејќи дома им помагаме на сите здраствени работници.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3