Разгледување на состојбата со корона вирусот на локално ниво

Mar 13, 2020 by

Разгледување на состојбата со корона вирусот на локално ниво

Во прилог пренесуваме записник од оддржан состанок со претседателите на МЗ од населените места во општината, со единствена точка на дневен ред
Разгледување на состојбата со корона вирусот на локално ниво.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3