Реконструкцијата и проширувањето на локалниот пат кој поминува низ с. Велебрдо

Jul 1, 2019 by

Реконструкцијата и проширувањето на локалниот пат кој поминува низ с. Велебрдо

Во тек е последната завршна фаза од реконструкцијата и проширувањето на локалниот пат кој поминува низ с. Велебрдо.
Проект на Општина Маврово и Ростуше.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3