Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски додели нагледни срества и лектири…

Mar 29, 2019 by

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски додели нагледни срества и лектири…

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски додели нагледни срества и лектири на сите Основни Училишта од Нашата Општина.
На барање на Основните Училишта, Општината во вкупна вредност од околу 300.000 денари набави нагледни срества и лектири за потребите на Основните Училишта се со цел да се подобри квалитетот на образовниот процес.
Ова е само еден мал дел од она што Општината го има како план за поддршка на образованието. Ваквата поддршка ќе продолжи и во иднина.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3