Градоначалникот Медат Куртовски на лице место се запозна со градежните работи во с.Требиште

Mar 29, 2019 by

Градоначалникот Медат Куртовски на лице место се запозна со градежните работи во с.Требиште

Градоначалникот Медат Куртовски и Претседателот на Советот на Општината Алил Алили на лице место се запознаа со одвивањето на активностите и динамиката на градежните работи во с.Требиште.
Во тек се градежни активности во с. Требиште каде се врши реконструкција на дел од селската водоводна мрежа. Проектот е со вкупна вредност од 1.605.243 денари срества обезбедени од сопствениот буџет на Нашата Општина.
Со реализација на овој проект нашите жители од с. Требиште ќе добијат поквалитетна вода за пиење како и ќе се регулираат губитоците на вода кои беа чести, поради досегашната дотраена водоводна мрежа во селото.
Општина Маврово и Ростуше искажува голема благодарност до Месната Заедница и сите жители на Требиште за нивната ажурност и ангажираност се со цел за поквалитетно и побрзо реализирање на овој проект, кој е од витално значење за сите жители од Требиште.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3