Меморандум за Соработка со Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот ЗЕУКСТРИТОН

Oct 16, 2018 by

Меморандум за Соработка со Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот ЗЕУКСТРИТОН

Градоначлникот на Општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски потпиша Меморандум за Соработка со Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот ЗЕУКСТРИТОН.
Целта на потпишувањето на овој Меморандум за соработка е воспоставување на соработка на полето на екологијата, културата и спортот помеѓу Општината и Здружението.
Соработката подразбира изработување на проекти и давање поддршка за нивна реализација.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3