Градоначалникот Медат Куртовски имаше работна средба со лидерот на проектот за подобрување…

Oct 8, 2018 by

Градоначалникот Медат Куртовски имаше работна средба со лидерот на проектот за подобрување…

Градоначалникот Медат Куртовски имаше работна средба со лидерот на проектот за подобрување на управувањето со цврст отпад во Полошкиот Регион финансиран од Швајцарскиот Државен Секретаријат за економски прашања – СЕЦО, Матхиас Шоентелд.
На средбата беше дискутирано за сите активности кои треба да се превземаат во наредните две години кои ќе се реализираат во четири фази.
Општина Маврово и Ростуше ќе земе активно учество во сите овие фази се со цел долгорочно да се среди функционирањето на овој систем со кој ЈПКД – Маврово непречено ќе го транспортира собраниот отпад во депонијата Русино која треба да биде изградена по сите ЕУ стандарди.
На средбата присуствуваа и Директорката на ЈПКД – Маврово, Александра Матеска и Заменик Директорот Кемал Исметович.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3