Оддржан состанок на колегиум на Општината со кој претседаваше Градоначалникот Медат Куртовски

Oct 9, 2018 by

Оддржан состанок на колегиум на Општината со кој претседаваше Градоначалникот Медат Куртовски

Оддржан состанок на колегиум на Општината со кој претседаваше Градоначалникот Медат Куртовски.
На состанокот беше разгледана реализацијата на тековните задолженија кои беа дадени минатиот период како и отворена беше дискусија и дадени насоки за реализација и нови задолженија по кои треба да се постапи во наредниот период со претходно утврдени рокови.
На состанокот присуствуваа сите раководители на одделенија и други административни службеници.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3