Средба со претседателите на месните заедници

Jan 21, 2015 by

Средба со претседателите на месните заедници
Градоначалникот Мукрем Мехмеди одрржа работна средба со Претседателите на Месните Заедници од населените места каде што подолго време имаше прекин на снабдување со електрична енергија.

На средбата беше разговарано за превземените активности од страна на локалната самоуправа во насока на давање правен совет и инструкции за барање надомест на трошоци, за настанатата штета предизвикана од непланираниот и ненајавен прекин во испораката на електрична енергија која траеше повеќе денови.
За понатамошните постапки, граѓаните, за повеќе информации може да се обратат кај претседателите на месните заедници.

mz

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3