Седница на комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања

Nov 27, 2014 by

Седница на комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања
Денес во општинската сала за состаноци во Ростуше, Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања одржа седница на која се разгледуваше пропорционалната застапеност на составот на неколку комисии кои се помошни тела на Советот на Општина Маврово и Ростуше.

Исто така се разгледуваше предлог одлука за разрешување и именување на член во управен одбор на ЈУ Национален Парк Маврово кој треба во согласност законите на РМ да ги заштитува интересите на граѓаните кои живеат на територијата на Општина Маврово и Ростуше.

komisija

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3