Одржани работни средби со повеќе градоначалници

Oct 20, 2014 by

Одржани работни средби со повеќе градоначалници

Традиционалниот Балкански Фестивал кој се одржа во Турскиот град Измир беше добра можност која ја искористи делегацијата од Општина Маврово и Ростуша предводена од Градоначалникот Мукрем Мехмеди и Претседателот на Советот на Општината Неџат Исмаили да оствари работни средби со градоначалници од Општините Борнова која е наша збратимена општина, Општините Чигли и Бајракли како и со Кајмакамот на Општина Борнова.
На сите средби Градоначалникот Мукрем Мехмеди на домаќините подарувајќи им Македонско знаме и знаменитости кои ја одсликуваат богатата Македонска традиција и култура ги запозна со структурата, природните богаства, постоечкиот ски центар Маврово, можноста за вложувања во зимскиот туризам, можноста за отворање мали и средни препријатија во лесна и незагадувачка индустрија, како и сите предности кои ги нуди Нашата Општина за влез на странски капитал преку отворање на планираните индустриски зони кои ќе нудат поволности, како и со заложбите за привлекување на странски инвестиции кои ги прави Владата на РМ.
Овие средби претставуваат уште еден показател за ангажираноста, интензивната работа и отворениот дијалог на општината со сите фактори кои можат да допринесат за развој на овој регион.

izm 4 izm 5 izm 7 izm 8 izm 9

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3