Мавровско – реканскиот крај посакувана туристичка дестинација

Sep 22, 2014 by

Мавровско – реканскиот крај посакувана туристичка дестинација
Градоначалникот, Мукрем Мехмеди учествуваше на работилница во Хотел Бистра – Маврово со која се означи почетокот од првата фаза од имплементација на проектот Destination Management, односно изработка на стратегија како Мавровско – реканскиот регион да стане посакувана туристичка дестинација преку цела година, односно изработка на стратегија за долгорочно развивање на туризмот на целата територија на Општината.

Проектот ќе се реализира во соработка со Швајцарската Swiscontact преку нивни консултанти со огромно искуство во развој на планински дестинации во Швајцарија, Агенцијата за поддршка на туризмот РМ, Универзитетот за Туризам, Хотам и други чинители кои би дале свој придонес за успешна реализација на овој проект. 

b1 b2 b3 b4 b5

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3