Општински стратегии за климатски промени

May 26, 2014 by

Општински стратегии за климатски промени
во просториите на СОУ, Градоначалникот, Мукрем Мехмеди во присуство на претставници од УСАИД, претставници од Милиеуконтакт Македонија, како и голем број граѓани го означи почетокот на првиот состанок на засегнати страни во Општина Маврово и Ростуша во рамки на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени. По кратката презентација за важноста за реализирање на проекти со цел заштита од климатските промени, се формираа работни групи за координација и правење стратегија за реализирање на проекти од областа на: 1. Вода и водни ресурси 2. Туризам, култура и јавни објекти 3. Биодиверзитет.usaid 1 mukrem usaid

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3