Започнаа градежните активности за реконструкција на водоводната мрежа во Ростуша

Apr 30, 2014 by

Започнаа градежните активности за реконструкција на водоводната мрежа во Ростуша
Започна првата фаза на реализација на проектот за реконструкција на водоводната мрежа во населеното место Ростуша, како еден од главните приоритети на Општината. Министерството за транспорт и врски на Р.Македонија за овој проект за изградба на водоводната линија во с.Ростуше одвои 11.000.000,оо денари. Целта на проектот е да се изврши реновирање на дотраената и застарена водоводна мрежа од резервоарот до крајните корисници во ова населено место. Ростуша е седиште и едно од поголемите и најпосетени места во Нашата Oпштина. Со реализацијата на овој проект ќе се подобри квалитетот на водата, ќе се реши проблемот со губитоци на вода а воедно ќе бидат исфрлени од употреба дотраените и штетни цевководи кои во моментов го снабдуваат населеното место со вода. Ние како Општина со поддршка на Владата на РМ продолжуваме и понатаму со реализирање на проекти со кој ќе ги подобриме условите за живот на своите граѓани
vodovod rostuse 1 vodovod rostuse 2 vodovod rostuse 3 vodovod rostuse

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3