На барање на Директорите на Оп...

Sep 25, 2020 by

Советот на Општина Маврово и Ростуше на денешната 45’та седница, на...

повеке

Градоначалникот Медат Куртовск...

Sep 23, 2020 by

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски...

повеке

Јавен Оглас

Sep 23, 2020 by

Јавен Оглас За прием на работници во работен однос на неопределено време...

повеке

Градоначалникот на Општина Мав...

Sep 21, 2020 by

Припадници на Дирекцијата за заштита и спасување со акција за...

повеке

Комисијата за заштита на пацие...

Sep 19, 2020 by

Комисијата за заштита на пациентите како помошно тело на Советот на...

повеке
Download mp3