Заедницата на Општини од Репуб...

Jun 30, 2019 by

Заедницата на Општини од Република Турција донира Камион за собирање на...

повеке

Универзалниот ровокопач кој бе...

Jun 28, 2019 by

Универзалниот ровокопач кој беше доделен на Општина Маврово и Ростуше...

повеке

Одлука за вршење избор на канд...

Jun 21, 2019 by

Одлука за вршење избор на кандидат по јавен оглас за...

повеке

Јавниот оглас 02/2019 за врабо...

Jun 11, 2019 by

Јавниот оглас 02/2019 за...

повеке

Ровокопач за Општина Маврово и...

Jun 1, 2019 by

Ровокопач за Општина Маврово и Ростуше. Градоначалникот Медат Куртовски...

повеке
Download mp3