Меморандум за соработка со Здр...

Oct 9, 2018 by

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски потпиша...

повеке

Оддржан состанок на колегиум н...

Oct 9, 2018 by

Оддржан состанок на колегиум на Општината со кој претседаваше...

повеке

Градоначалникот Медат Куртовск...

Oct 8, 2018 by

Градоначалникот Медат Куртовски имаше работна средба со лидерот на...

повеке

Општина Маврово и Ростуше го с...

Oct 8, 2018 by

Општина Маврово и Ростуше го соопштува месното население од с. Скудриње...

повеке

Градоначалникот, Медат Куртовс...

Oct 5, 2018 by

Градоначалникот, Медат Куртовски на сите учители, просветни работници од...

повеке
Download mp3