БАРАЊЕ

Nov 26, 2017 by

За враќање на повеќе или на погрешно уплатен данок, камата и трошоци...

повеке

Измена на податоците во постап...

Nov 14, 2017 by

Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна...

повеке

Објавување на јавна набавка за...

Nov 10, 2017 by

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА...

повеке

Информации од јавен карактер в...

Nov 8, 2017 by

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...

повеке
Download mp3