Советот ја одржа својата 14...

Mar 31, 2014 by

Во општинската сала за состаноци, Советот на Општината ја оддржа својата...

повеке

Проект “Меѓуетничка Инте...

Mar 26, 2014 by

Учениците од Основното Училиште Блаже Конески од с. Скудриње во рамките...

повеке

Учениците од СОУ Маврово-Росту...

Mar 25, 2014 by

Учениците од СОУ Маврово-Ростуша започнаа со презентирање на проектните...

повеке

Координативен состанок со град...

Mar 22, 2014 by

Во организација на “Milieukontakt Macedonia” (member of Milieukontakt International Network)...

повеке

Успешно реализирана еколошка а...

Mar 22, 2014 by

Градоначалникот, Претседателот на Советот, вработените во општинската...

повеке
Download mp3