Учениците од ОУ Блаже Конески ...

Dec 20, 2013 by

Со богата културно – уметничка програма од страна на учениците од ОУ...

повеке

Локалниот Совет за Превенција ...

Dec 20, 2013 by

Локалниот Совет за Превенција со кој претседаваше Градоначалникот,...

повеке

Хуманоста на жителите од жиров...

Dec 17, 2013 by

По немилиот настан кој се случи во Жировница во кој беше опожарена куќа...

повеке

Потпишан меморандум за соработ...

Dec 17, 2013 by

Во Пласница потпишан меморандум за соработка во склоп на проектот...

повеке

Мултифункционални принтери за ...

Dec 13, 2013 by

Директорот на Основното Училиште Блаже Конески с. Скудриње, Амзо...

повеке
Download mp3