Домот на култура во с.Ростуше...

Nov 21, 2013 by

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, Мукрем Мехмеди и...

повеке

Продолжија градежните работи...

Nov 20, 2013 by

Продолжија градежните работи на уредувањето на кругот околу зградата на...

повеке

Фотографии на културното насле...

Nov 20, 2013 by

На 21 ноември во Домот на култура во с.Ростуше, општина Маврово и Ростуше,...

повеке

Целосно опремен камионот за со...

Nov 20, 2013 by

Целосно опремен камионот за собирање на смет при ЈКП-Маврово Камионот за...

повеке

TV Iris prilog 15 11 Tematsko ...

Nov 18, 2013 by

Tematsko patuvanje Italija, Slovenija i...

повеке
Download mp3