Градоначалникот, Мехмеди се вк...

Nov 27, 2013 by

Поради снежната покривка над најубавиот регион во нашата Македонија,...

повеке

Подготовки за утрешната акција...

Nov 26, 2013 by

Директорот Виктор Митрески заедно со вработените и учениците од ОУ Денче...

повеке

Екипа од центарот за социјални...

Nov 26, 2013 by

Успешно завршена акцијата за обновување на документи за корисниците на...

повеке

Поставена е нова асфалтна коло...

Nov 25, 2013 by

Благодарение на поволните временски услови, викендот продолжија...

повеке

Се заштитуваат локалните патиш...

Nov 21, 2013 by

Во тек се активности за заштитување на локалните патишта низ сите...

повеке
Download mp3