Градоначалникот, Мехмеди ќе го...

Sep 18, 2013 by

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, Мукрем Мехмеди беше...

повеке

Инвестирање во Нашиов Регион...

Sep 14, 2013 by

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, Мукрем Мехмеди повикувјќи...

повеке

Се финализираа градежните рабо...

Sep 11, 2013 by

Се финализираа градежните работи во СОУ Маврово-Ростуша. Како резултат...

повеке

Градоначалникот, Мукрем Мехмед...

Sep 8, 2013 by

Градоначалникот, Мукрем Мехмеди главен промотор за афирмација на...

повеке

8-ми Септември Денот на Незави...

Sep 8, 2013 by

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша, Мукрем Мехмеди на сите...

повеке
Download mp3