Квартални Извештаи...

Jul 20, 2017 by

3. Квартален извештај – трет квартал 2021 K3 – tret kvartalDownload Kvartalen izveshtaj...

повеке

Извештај на стратегиска оцена ...

Dec 15, 2016 by

Извештај на стратегиска оцена на животна...

повеке

Одлука за спроведување на стра...

Dec 15, 2016 by

Одлука за спроведување на стратегиска...

повеке

Извештај за Патишта...

Apr 6, 2016 by

Извештај за Патишта од 39 та седница 39-Извештај за...

повеке

Одржана 25’та седница на...

Feb 27, 2015 by

Во општинската сала за состаноци, Советот на Општината ја оддржа својата...

повеке

SEA Bituse Nacrt

Nov 11, 2014 by

SEA – Bituse NACRT

повеке
Download mp3