Соопштение – Тело за упр...

Jul 17, 2013 by

С О О П Ш Т Е Н И Е  Се соопштува локалното население на Општина Маврово и...

повеке

Конзервација на биолошката раз...

Jul 14, 2013 by

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша г-дин Мукрем Мехмеди денес...

повеке

Обуки за органско собирање на ...

Jul 10, 2013 by

Општина Маврово и Ростуша во соработка со  Нациионалниот парк...

повеке
Download mp3