Графички приказ – оранограм на...

Mar 12, 2021 by

Графички приказ – оранограм на организациска...

повеке

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ...

Nov 18, 2020 by

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА МАВРОВО И...

повеке

ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТ...

Nov 18, 2020 by

ОДЛУКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОПШТИНСКАТА...

повеке

Правилник

Nov 18, 2020 by

 II ПРАВИЛНИК -2015  ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИК 2018 – 2 ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИК 2018...

повеке
Download mp3